Tjänsterna

abonnemang

Grundläggande stöd

← Tjänsteröversikt

Grundläggande support krävs för att kunden ska få tillgång till sin egen data 24/7 för två användare. Detta ger kunden tillgång till programvaran där data presenteras. Programvaran innehåller algoritmer och beräkningar tillsammans med visuella effekter. Rådata från kunden körs genom dessa algoritmer och beräkningar för att visualisera toppar och trender för varje uppmätt parameter. Med Basic-supporten kan kunden bedöma sin data online. Kunden kommer att få en omedelbar översikt över förändringarna på gården.

Denna översikt ger en bättre förståelse för den biokemiska nivån och alla åtgärder som behöver vidtas när det gäller rengöring av filter, matning etc. Grundläggande support innebär också en Lab Station-funktionskontroll från en Blue Unit-anställd. Detta är viktigt för att säkerställa att Lab Station körs under optimala förhållanden.

Premiumsupport

← Tjänsteröversikt

Medium support ger fördelarna med grundläggande support och lägger till extra funktioner. Kunden låter Blue Unit övervaka och analysera vattenkvaliteten för att hjälpa gårdshanteringen och minimera riskerna. Blue Unit kommer att kontakta och ge kunden råd om förslag till förbättringar när en trend eller topp uppstår och orsakar en instabil vattenkvalitet.

Vidare kan ett larminstallations- och varningssystem upprättas och förse gården med ett skyddsnät, så när en tröskel passeras kommer gården att informeras i tid.

Kontakta oss för mer information

Kontakta Oss