Blue Unit: Nu ett Eldor-företag

 

Eldor är glad att kunna meddela det Blue Unit AS är nu ett företag i Eldor-gruppen!

Blue Unit och Eldor slutförde förvärvet onsdagen den 8 december där Eldor köper 87,5% av aktierna i Blue Unit. De återstående 12,5% av aktierna kommer att innehas av David Owen, grundaren av Blue Unit-teknologin. 

Blue Unit är ett teknikföretag beläget i Odense, Danmark, fokuserat på vattenkvalitetsförvaltning, särskilt för fiskodlingsrelaterade behov. Företaget har patent på ett centraliserat datainsamlingssystem och sensorteknologi.

Blue Unit kommer att vara en del av Eldors tillväxt mot framtiden där teknologier i gröna vertikaler som vattenkvalitet ska spela en viktig roll. Blue Unit kommer att finnas kvar som ett varumärke och en dansk enhet i Eldor-gruppen. 

"Det kortsiktiga syftet med förvärvet är att Eldor-koncernen ska få en plats inom fiskodlingsindustrin, som ett sätt att stärka vår portfölj och framtidsutsikter", säger Børge Richard Kolstad, VD för Eldor Holding. Den unika matchningen mellan Eldors ingenjörskompetens från avancerade och komplexa processer och Blue Units patenterade teknologi och biologkompetens utgör en bra grund för vår ambition att bli en ledande leverantör inom system för vattenkvalitet.

Om Blue Unit: 

Blue Unit grundades som ett konsultföretag specialiserat på vattenkvalitetsförvaltning för slutna fiskodlingar och Cirkulations Vattenbruk system (RAS). Utmaningen var bristen på tillförlitliga vattenkvalitetsdata som kunde användas för att ge kunden råd.

Detta startade idén att bygga ett centraliserat sensorskåp, Lab Station, som kan mäta vattenkvalitet över RAS-gårdar. Utöver det kom dataplattformen för att visualisera data och beräkna alla viktiga maskinprestanda. Den första tidiga kommersiella Lab Station kom på marknaden 2017, version 1. Den modifierades ytterligare och förbättrades till en mer omfattande och exakt version 2.

Blue Units teknologi började som ett system som visualiserade data, liknande ett scada-system. Nu bearbetar Blue Units system datan för att kunna berätta var, när och varför det sker en förändring i vattenkvaliteten, långt innan en sensor kan mäta förändringen.

Om Eldor: 

Eldor etablerades i Stavanger, Norge 2006, av passionerade ingenjörer med lång erfarenhet inom systemutveckling av automation, telekommunikation, instrumentering och integrerad och fjärrstyrd drift. Idag har Eldor sina huvudkontor i Stavanger och Aberdeen. Eldor är experter på konstruktion, modifieringar och underhåll av integrerade styr- och säkerhetssystem (ICSS/Scada) och telekommunikationssystem, samt mänskliga faktorer, process- och larmoptimering.  

För mer information kan du kontakta:
Børge Richard Kolstad (+47 905 58 833 eller borge.kolstad@eldor.no) Eller
Ove Heitmann Hansen (+47 917 87 024 eller ohh@blue-unit.com)

Vår vision är att förbättra tillväxtmiljön och kundernas verksamhet

 • Blue Unit kommer att bidra till kundernas framgång inom vattenbruk genom nära samarbete och kompetensutveckling.
 • Våra produkter och lösningar måste bidra till att förbättra tillväxtmiljön för fiskodling i slutna system.
 • Tillväxtmiljön måste förbättras genom stabilisering av vattenkvaliteten till förmån för fiskhälsa, resursförbrukning och driftsekonomi.
 • Blue Unit kommer kontinuerligt att bidra med ny kunskap, kompetens och erfarenhet.
 • Blue Unit kommer att bidra med lösningar för att driva gårdarna mer effektivt och leverera produkter av högre kvalitet.

Vår kultur är digital fiskvälfärd

 • Blue Unit använder högteknologiska IoT-lösningar baserade på digitala sensorer och avancerade kommunikationssystem.
 • Blue Unit skapar ett nytt system som bidrar till modern och analytisk hantering av landbaserat fiskodling.
 • Blue Units digitala hanteringssystem säkerställer fokus på fiskens välfärd och resurser. Det är grunden för ett hälsosamt företag för framtidens landbaserade fiskodling.
 • Blue Unit vill vara ett kvalitetsmärke för det globala fiskodlingen.
 • Blue Unit kommer att vara ett kompetenscenter genom samarbete med forskningsinstitutioner och användning av högteknologiska verktyg och system.

Vår bild

 • Vi skapar framtidens datatrender.
 • Vi skapar nya moderna hanteringsverktyg.
 • Vi förstår ditt företag.
 • Kundens förtroende för Blue Unit är vår framgång.
 • Vi är marknadens favoritpartner och utvecklar gemensamt kompetenser och lösningar.

Ett hållbart varumärke

 • Förorening
  • Minskar energi och matavfall.
  • Minskar fiskdöd och kemisk konsumtion.
  • Fokusera på stängda fiskemiljöer för att minska föroreningar och vattenförbrukning.
 • Support
  • Säkerställer en kontinuerlig visualisering av vattenkvaliteten så att kunderna kan prioritera resursanvändningen mest optimalt.
 • Djurskydd
  • Säkerställer den bästa tillväxtmiljön för fiskodling för att skapa fisk av hög kvalitet.
  • Säkerställer kunderna en snabb översikt över fiskens tillväxtmiljö genom en kontinuerlig visualisering av vattenkvaliteten.
 • Fokusera på att nå världsmålen, särskilt världsmål 12 - “Ansvarsfull konsumtion och produktion”. Blue Unit kommer att göra detta genom att:
  • Bidra till att företag kan optimera hållbar produktion och integrera informationen i sin rapporteringscykel.