Tjenestene

Abonnement

Grunnleggende støtte

← Tjenesteoversikt

Grunnleggende støtte kreves for at kunden skal få tilgang til sine egne data 24/7 for to brukere. Dette vil gi kunden tilgang til programvaren der dataene presenteres. Programvaren inneholder algoritmer og beregninger sammen med visuelle effekter. Rådataene fra kunden kjøres gjennom disse algoritmene og beregningene for å visualisere topper og trender for hver målte parameter. Grunnleggende støtte lar kunden vurdere dataene sine online. Kunden vil ha en øyeblikkelig oversikt over endringene som skjer på gården.

Denne oversikten gir bedre forståelse av det biokjemiske nivået og eventuelle tiltak som må gjøres med hensyn til rengjøring av filtrene, fôring osv. Grunnleggende støtte innebærer også en Lab Station-funksjonssjekk fra en Blue Unit-ansatt. Dette er viktig for å sikre at Lab Station kjører under optimale forhold.

Premium støtte

← Tjenesteoversikt

Medium støtte gir fordelene fra grunnleggende støtte og gir ekstra funksjoner. Kunden lar Blue Unit overvåke og analysere vannkvaliteten for å hjelpe gårdsledelsen og minimere risikoen. Blue Unit vil kontakte og gi råd om kunden om forslag til forbedringer når en trend eller topp oppstår og forårsaker en ustabil vannkvalitet.

Videre kan det etableres et alarmoppsett og et varslingssystem som vil gi gården et sikkerhetsnett, så når en terskel passeres, vil gården bli informert i tide.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt Oss