Om oss

Blue Unit ble grunnlagt i Danmark i 2009 som et rådgivning som spesialiserer seg på vannkvalitetsstyring for landbaserte oppdrettsanlegg. Utfordringen den gang var kravet om å produsere pålitelige og nok data om vannkvaliteten til å gi råd til kunden.

Dette startet ideen om å bygge et sentralisert sensorkabinett, Lab Station, for å måle vannkvaliteten. På toppen av det kom dataplattformen for å visualisere de mange dataene.

Den første Lab Station ble bygget i 2010, versjonen 0. Neste generasjon Lab Station kom i 2016, versjon 1. Den siste Lab Station, versjon 2, ble bygget i 2018.

Dataplattformen har også utviklet seg gjennom årene. Vi startet med å visualisere data som ligner på et scada-system. Nå behandler vi dataene slik at vi kan fortelle hvor, når og hvorfor det er en endring i vannkvaliteten. Dette kan fortelles lenge før en sensor kan måle endringen.

Vår visjon er å forbedre vekstmiljøet og kundenes virksomhet

 • Blue Unit vil bidra til kundenes suksess innen havbruk gjennom tett samarbeid og kompetanseutvikling.
 • Våre produkter og løsninger må bidra til å forbedre vekstmiljøet for oppdrett i lukkede systemer.
 • Vekstmiljøet må forbedres gjennom stabilisering av vannkvaliteten til fordel for fiskehelse, ressursforbruk og driftsøkonomi.
 • Blue Unit vil kontinuerlig bidra med ny kunnskap, kompetanse og erfaring.
 • Blue Unit vil bidra med løsninger for å drive gårdene mer effektivt og levere produkter av høyere kvalitet.

Vår kultur er digital fiskevelferd

 • Blue Unit bruker høyteknologiske IoT-løsninger basert på digitale sensorer og avanserte kommunikasjonssystemer.
 • Blue Unit skaper et nytt system som bidrar til moderne og analytisk styring av landbasert fiskeoppdrett.
 • Blue Unit sitt digitale styringssystem sørger for fokus på fiskevelferd og ressurser. Det er grunnlaget for en sunn virksomhet for fremtidens landbruk.
 • Blue Unit ønsker å være et kvalitetsstempel for global fiskeoppdrett.
 • Blue Unit vil være et kompetansesenter gjennom samarbeid med forskningsinstitusjoner og bruk av høyteknologiske verktøy og systemer.

Vårt bilde

 • Vi lager fremtidens datatrender.
 • Vi lager nye moderne styringsverktøy.
 • Vi forstår virksomheten din.
 • Kundens tillit til Blue Unit er vår suksess.
 • Vi er markedets foretrukne partner og utvikler i fellesskap kompetanse og løsninger.

Et bærekraftig merke

 • Forurensing
  • Reduserer energi og matavfall.
  • Reduserer fiskedød og kjemisk forbruk.
  • Fokuser på lukkede fiskemiljøer for å redusere forurensning og vannforbruk.
 • Ressurser
  • Sikrer en kontinuerlig visualisering av vannkvaliteten, slik at kundene kan prioritere ressursbruken best mulig.
 • Dyrevelferd
  • Sikrer det beste vekstmiljøet for oppdrett for å skape fisk av høy kvalitet.
  • Sikrer kundene en rask oversikt over fiskens vekstmiljø gjennom en kontinuerlig visualisering av vannkvaliteten.
 • Fokuser på å oppfylle verdensmålene, spesielt verdensmål 12 - “Ansvarlig forbruk og produksjon”. Blue Unit vil gjøre dette ved å:
  • Bidra til at bedrifter kan optimalisere bærekraftig produksjon og integrere informasjonen i sin rapporteringssyklus.