Kategori

Vattenkvalitet och förvaltning

21. Maj 2019

Manuell- vs automatiserad datainsamling

På många fiskodlingar mäts flera vattenkvalitetsparametrar (inklusive giftfri CO2) endast manuellt vid fasta tider eller i utvalda tankar. Vattenkvaliteten fluktuerar dagligen och följer ofta rytmiska mönster. Med denna metod kommer du ofta att sakna topparna och därför skapa ett vilseledande resultat av en tillfredsställande, stabil CO2-nivå. Denna vitbok jämför och analyserar två identiska datamängder som presenteras på två olika sätt. Läs mer
16. April 2019

pH-hantering i ett fiskodling

pH påverkar toxiciteten hos ämnen i vatten. Ett typiskt pH-fall leder till en två till trefaldig ökning av nivån av giftfri CO2, initierar bildandet av H2S och ökar toxiciteten för flera metaller, inklusive koppar (Cu2 +). Omvänt kommer en ökning av pH-värdet att öka koncentrationen av facklig ammoniak (NH3), som också är giftig för fisk. Därför är reglering av alkalinitet och pH ett viktigt verktyg för att kontrollera toxiciteten hos vattenkomponenterna. Läs mer
DanishEnglishGermanNorwegianSwedish