Kategori

Fallstudie

24. Februari 2020

Minskande avluftning för att öka buffertkapaciteten

Fisk och bakterier producerar koldioxid i produktionsvattnet på RAS-gårdar. Om 2 kg CO100 produceras på en enda dag, ska 2 kg CO100 tas bort. Annars ackumuleras CO2 i systemet. Om pH är lågt betraktas ackumuleringen av koldioxid i systemet som förhöjda halter av fri koldioxid. Om pH är högre kommer den fria CO2 att binda i vattnet som bikarbonat. Ackumulering av koldioxid kan ha skadliga effekter på fiskens välfärd och tillväxt. Det är därför viktigt att en gård har fullständig kontroll över avgasningseffektiviteten i sitt system. Läs mer
DanishEnglishGermanNorwegianSwedish